{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "sms": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "Homepage" }
{ "type": "gtmStart" }

Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Ticaret Anonim Şirketi (“Groupe SEB” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması, size özel sunulacak indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırılması ve kazandığınız puanları harcamaya olanak sağlayan Tefal Club Kart üyeliğiniz sebebiyle ve sadakat kartınıza ilişkin talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi için Şirketimize ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere uygun surette işlenmektedir.

Belirtilen kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası gereğince, Tefal mağazalarından ve internet sitesinden gerçekleştirilen üyelik kaydı ile toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz mağazalarımızla ve size bu hizmeti sunabilmek için destek aldığımız (Arşiv, matbaa, kart basımı vs.) iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası dahil kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Şirketimizin musteri_hizmetleri@tefal.com.tr posta adresine; veya
  • 444 40 50 nolu Müşteri Hizmetleri numarası ile irtibata geçerek

   Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Satın aldığım ürün ve hizmetler hakkında analiz yapılarak, şahsıma özel indirimlerden, kampanyalardan yararlanmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.